Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2018

Samhällsekonomin ökade i juni från året innan, en nedgång från föregående månad

Den säsongrensade produktionen sjönk i juni 2018 med 0,3 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni var 3,0 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,5 procent (tidigare 3,4 procent) från maj året innan.

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med omkring tio procent, förädlingen med drygt en procent och tjänsterna med något över fyra procent från juni 2017.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under andra kvartalet 2018

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 0,5 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 2,9 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 2 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 31.8.2018.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/06/ktkk_2018_06_2018-08-14_tie_001_sv.html