Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 14.6.2019

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i april 2019 med 2,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade för sin del med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,9 procent (tidigare 1,1) från mars året innan.

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Vid framställningen av konjunkturindikatorn för produktionen för april 2019 har man för första gången använt metoderna för de förnyade kvartalsräkenskaperna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring sex procent, förädlingen ökade med omkring tre procent och tjänsterna med omkring en procent från april 2018.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2019 aprilStatistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2019/04/ktkk_2019_04_2019-06-14_tie_001_sv.html