Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 13.3.2020

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i januari 2020 med 1,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för januari ökade för sin del med 0,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december 2019 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,6 procent (tidigare 0,5 procent) från december året innan.

Produktionens volym 2005–2020, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2020, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring 6 procent från året innan. Förädlingen ökade med ungefär 2 procent och tjänsterna med omkring 2 procent från januari 2019.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/01/ktkk_2020_01_2020-03-13_tie_001_sv.html