Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -1,7 -2,1 -0,7 0,9 0,9 -0,1 -0,8 0,2
Föregående publicering -2,4 -1,8 -0,3 1,1 2,1 0,1 -0,2 0,2
Senaste publicering -2,5 -1,8 -0,1 1,3 1,9 0,0 -0,1 0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,8 0,3 0,6 0,4 1,0 0,1 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -2,7 -7,9 -5,5 -4,8 -2,8 -3,3 -3,2 -1,9
Föregående publicering -5,5 -6,3 -6,1 -5,3 -2,7 -3,4 -2,1 -1,9
Senaste publicering -5,7 -6,6 -6,2 -5,1 -2,7 -3,6 -2,3 -1,8
Revision, procentenheter (senaste minus första) -3,0 1,3 -0,7 -0,3 0,1 -0,3 0,9 0,1

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,2 0,3

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/11/ktkk_2020_11_2021-01-15_rev_001_sv.html