Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 15.6.2021

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i april 2021 med 6,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för april ökade med 1,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,1 procent (tidigare 1,1) från mars året innan.

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med omkring fem och en halv procent. Förädlingen ökade med tre procent och tjänsterna med omkring åtta procent från april 2020.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/04/ktkk_2021_04_2021-06-15_tie_001_sv.html