Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2021

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juni

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i juni 2021 med 9,7 procent från året innan. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 8,9 procent (tidigare 9,0 procent) från maj året innan.

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring två procent. Förädlingen ökade med omkring fyra procent och tjänsterna med omkring tretton procent från juni 2020.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognosen har bruttonationalprodukten ökat under andra kvartalet år 2021

Den säsongrensade bruttonationalprodukten förväntas ha ökat med ungefär 2,0 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 7,4 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 3,9 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med omkring 5,4 procent från motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 31.8.2021.

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/06/ktkk_2021_06_2021-08-17_tie_001_sv.html