Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2022

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i december 2021 med 4,5 procent från året innan. I december ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 4,2 procent (tidigare 4,2 procent) från november året innan.

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie, 2015=100

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie, 2015=100

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring tre procent. Förädlingen ökade med ungefär tio procent och tjänsterna med omkring tre procent från december 2020.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under sista kvartalet 2021

Den säsongrensade bruttonationalprodukten förväntas ha ökat med ungefär 0,6 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 3,7 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 3,1 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med ungefär 1,6 procent från motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 28.2.2022.

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/12/ktkk_2021_12_2022-02-15_tie_001_sv.html