Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2022

Produktionen inom samhällsekonomin ökade från året innan, en nedgång från föregående månad

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i januari 2022 med 3,3 procent från året innan. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 4,4 procent (tidigare 4,5 procent) från december året innan.

Produktionens volym 2005–2022, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2022, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring fyra procent. Förädlingen ökade med ungefär sju procent och tjänsterna med omkring två procent från januari 2021.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2022 januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2022/01/ktkk_2022_01_2022-03-15_tie_001_sv.html