Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nytt säsongrensningsprogram i bruk

Inom konjunkturindikatorn för produktionen infördes fr.o.m. uppgifterna för september 2015 ett nytt säsongrensningsprogram JDemetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen av modeller kan den säsongrensade serien, den arbetsdagskorrigerade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.


Senast uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2015-11-13_uut_001_sv.html