Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera vartalsstatistik över kommunernas ekonomi (2.4.2013)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Fr.o.m. första kvartalet statistikåret 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi att publiceras i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/index_sv.html