Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.4.2006

Lönesumman ökade med 4,8 procent under december-februari

Hela ekonomins lönesumma för den tremånadersperioden som avslutades i februari 2006 var 4,8 procent högre än motsvarande tidpunkt i fjol. Tillväxten var lika stor än ett år tidigare.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet, där ökningen var 8,7 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Snabbast accelererade ökningen från föregående år inom finansieringen, där ökningen var 6,2 procent. Orsaken till den accelererande ökningen var de resultatpremier som i många företag inom näringsgrenen betalades i december-februari. Lönesummorna ökade snabbt också inom annan hälso- och sjukvård, sociala tjänster (privata sektorn) (8,1 %) .

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. De ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Mera om ändringar av socialskyddsavgiften på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2005-02/2006 och 12/2004-02/2005, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mark Rantala (09) 1734 3552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/02/ktps_2006_02_2006-04-13_tie_001_sv.html