Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.7.2006

Lönesumman ökade med 3,1 procent under mars-maj

Hela ekonomins lönesumma för den tremånadersperioden som avslutades i maj 2006 var 3,1 procent högre än motsvarande tidpunkt i fjol.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamheten, där ökningen var 7,1 procent under mars-maj jämfört med motsvarande period året innan. Lönesummorna ökade snabbt också inom privat hälso- och sjukvård, sociala tjänster (6,6 %) och finansiell verksamhet (5,6%).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03/2006-05/2006 och 03/2005-05/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. De ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Mera om ändringar av socialskyddsavgiften på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källä: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine (09) 1734 3446, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/05/ktps_2006_05_2006-07-17_tie_001_sv.html