Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2006

Lönesumman ökade med 5,1 procent under maj-juli

Under maj-juli 2006 var hela ekonomins lönesumma 5,1 procent större än under motsvarande period i fjol. Tillväxten accelererade från föregående år, då motsvarande förändring var 3,5 procent.

Lönesumman ökade inom alla granskade näringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom hälso- och sjukvård samt sociala tjänster (privata), där ökningen var 8,5 procent under maj-juli jämfört med motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom byggverksamheten (6,4%).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 05/2006-07/2006 och 05/2005-07/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. De ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Mera om ändringar av socialskyddsavgiften på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reeta Koukkula (09) 1734 2586, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/07/ktps_2006_07_2006-09-11_tie_001_sv.html