Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2007

Lönesumman ökade med 4,5 procent år 2006

År 2006 var lönesumman för hela ekonomin 4,5 procent större än år 2005. Tillväxten var på samma nivå som året innan. Under det sista kvartalet år 2006 var hela ekonomins lönesumma 5,1 procent större än året innan. Lönesumman ökade under årets sista kvartal inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Snabbast var ökningen inom hälsovårds- och socialtjänster (privata), dvs. 9 procent. Lönesumman ökade kraftigt också inom byggverksamheten. Långsammast var ökningen inom finansiell verksamhet, där ökningen av lönesumman stannade på 3,5 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10/2006-12/2006 och 10/2005-12/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. Bl.a. de ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Ytterligare information om ändringar av socialskyddsavgiften finns på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/12/ktps_2006_12_2007-02-13_tie_001_sv.html