Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2007

Lönesumman ökade med 5,3 procent under november-januari

Under november-januari var hela ekonomins lönesumma 5,3 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare från november-januari ifjol, då förändringen av lönesumman var 4,8 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under november-januari var 9,2 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom hälsovårds- och socialtjänster (privata) (8,8 %) samt inom övriga tjänster (6,9 %). Långsammast var ökningen inom industrin (3,7%), finansiell verksamhet (3,9%) och inom den offentliga sektorn (3,9%).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2006-1/2007 och 11/2005-1/2007, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. Bl.a. de ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Ytterligare information om ändringar av socialskyddsavgiften finns på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Aktuella seminarier om arbetskostnader och löner

http://tilastokeskus.fi/tup/kurssit/index.html

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/01/ktps_2007_01_2007-03-16_tie_001_sv.html