Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2007

Lönesumman ökade med 5,4 procent under december-febuari

Under december-februari var hela ekonomins lönesumma 5,4 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare från december-februari ifjol, då förändringen av lönesumman var 4,6 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under december-februari var 10,3 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom hälsovårds- och socialtjänster (privata) (9,4 %) samt inom övriga tjänster (6,8 %). Långsammast var ökningen inom finansiell verksamhet (2,6 %), den offentliga sektorn (3,6%) och inom industrin (3,9%).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2006-2/2007 och 12/2005-2/2006, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. Bl.a. de ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Ytterligare information om ändringar av socialskyddsavgiften finns på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/02/ktps_2007_02_2007-04-17_tie_001_sv.html