Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2007

Lönesumman ökade med 6,1 procent under februari-april

Under februari-april var hela ekonomins lönesumma 6,1 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare från februari-april ifjol, då förändringen av lönesumman var 3,4 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under februari-april var 12,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom hälsovårds- och socialtjänster (privata) (9,4 %), inom övriga tjänster (8 %) samt handel (7,3 %). Långsammast var ökningen inom industrin (3,8 %) och inom den offentliga sektorn (4 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 2/2007-4/2007 och 2/2006-4/2006, %

Statistikcentralen publicerar statistiska översikter över lönesummaindexen enbart kvartalsvis

Från och med början av år 2007 publicerar Statistikcentralen de månatliga statistiska översikterna över lönesummaindexen enbart kvartalsvis. Detta kommer inte att inverka på hur den egentliga statistiken månatligen ges ut. Den statistiska översikten behandlar kvartalsutvecklingen av lönesummaindexen samt konjunkturbilden i ett längre utvecklingsperspektiv. Översikten utkommer i samband med offentliggörandet av lönesummaindexen för mars, juni, september och december.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/04/ktps_2007_04_2007-06-12_tie_001_sv.html