Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2007

Lönesumman ökade med 5,3 procent under juni-augusti

Under juni-augusti var hela ekonomins lönesumma 5,3 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog från föregående år, då motsvarande förändring var 5,6 procent.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under juni-augusti var 12,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade förmånligt också inom finansiell verksamhet (6,7 %), hälsovårds- och socialtjänster (privata) (6,5%) och övriga tjänster (6,2 %) samt industrin (6 %). Långsammast var ökningen inom den offentliga sektorn (1,8 %) och inom utbildning (privata) (4,1 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 6-8/2007 och 6-8/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/08/ktps_2007_08_2007-10-16_tie_001_sv.html