Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2008

Lönesumman ökade med 5,9 procent år 2007

År 2007 var lönesumman för hela ekonomin 5,9 procent större än år 2006. År 2006 var motsvarande tillväxt 4,5 procent. Under det sista kvartalet år 2007 var hela ekonomins lönesumma 7,5 procent större än året innan. Lönesumman ökade under årets sista kvartal inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamhet, dvs.10,8 procent samt inom hälsovårds- och socialtjänster (privata), 10 procent. Långsammast var ökningen inom industrin och den privata sektor som tillhandahåller utbildningstjänster, 4,8 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10/2007-12/2007 och 10/2006-12/2006, %

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720, antti.santaharju@stat.fi.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/12/ktps_2007_12_2008-02-13_tie_001_sv.html