Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2008

Lönesumman ökade med 8,5 procent under januari-mars

Under januari-mars var hela ekonomins lönesumma 8,5 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare jämfört med januari-mars ifjol, då förändringen av lönesumman var 5,8 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under januari-mars var 13,5 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade kraftigt också inom privata hälsovårds- och socialtjänster (12,3 %), finansiell verksamhet (11,7 %) och övriga tjänster (11,1 %). Utvecklingen av lönesumman var gynnsam också inom andra näringsgrenar. Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den offentliga sektorn, där ökningen var 5,5 procent under den senaste tremånadersperioden.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 1/2008-3/2008 och 1/2007-3/2007, %

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/03/ktps_2008_03_2008-05-15_tie_001_sv.html