Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2008

Lönesumman ökade med 9,4 procent under februari-april

Under februari-april var hela ekonomins lönesumma 9,4 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare jämfört med februari-april ifjol, då lönesumman ökade med 5,9 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under februari-april var 15,2 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade kraftigt också inom privata hälsovårds- och socialtjänster (12,6 %), övriga tjänster (11,7 %) och finansiell verksamhet (11,5 %). Utvecklingen av lönesumman var gynnsam också inom andra näringsgrenar. Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som tillhandahåller utbildningstjänster, där ökningen uppgick till 5,3 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 2/2008-4/2008 och 2/2007-4/2007, %

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/04/ktps_2008_04_2008-06-12_tie_001_sv.html