Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2008

Lönesumman ökade med 7,9 procent under maj-juli

Under maj-juli var hela ekonomins lönesumma 7,9 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare jämfört med maj-juli ifjol, då förändringen av lönesumman var 5 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla branscher som statistikförs. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under maj-juli var 13,2 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade kraftigt också inom privata hälsovårds- och socialtjänster (11,4 %), handel (9,9 %) och övriga tjänster (9,7 %). Utvecklingen av lönesumman var gynnsam också inom andra näringsgrenar. Ökningen av lönesumman var mest moderat inom industri, där ökningen var 4,3 procent under den senaste tremånadersperioden.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5/2008-7/2008 och 5/2007-7/2007, %

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html. Uppgifter om tillämpningen av den nya indelningen i denna statistik publiceras 26.9.2008.

Källa: Lönesummaindex, juli 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/07/ktps_2008_07_2008-09-17_tie_001_sv.html