Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2009

Lönesumman ökade med 4,1 procent under november-januari

Under november-januari var hela ekonomins lönesumma 4,1 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog jämfört med november-januari året innan, då förändringen av lönesumman var 8,1 procent från året innan. Ökningen av lönesumman beror huvudsakligen på att inkomstnivån stigit.

Ökningen av lönesumman blev långsammare inom alla huvudnäringsgrenar. Inom privata hälsovårds- och socialtjänster (10,4 %) samt inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (6,5 %) var ökningen nästan på samma nivå som året innan. Inom övriga näringsgrenar avtog ökningen klart från motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen var långsammast inom industrin, där lönesumman ökade med 1,8 procent under den senaste tremånadersperioden.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2008-1/2009 och 11/2007-1/2008, % (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i lönesummaindex fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Lönesummaindexen finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Lönesummaindex, januari 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/01/ktps_2009_01_2009-03-20_tie_001_sv.html