Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.4.2009

Ökningen av lönesumman avtog till 3,1 procent under december-februari

Under december-februari var hela ekonomins lönesumma 3,1 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog jämfört med december-februari året innan, då förändringen av lönesumman var 8,6 procent från året innan. Ökningen av lönesumman beror huvudsakligen på att inkomstnivån stigit.

Ökningen av lönesumman blev långsammare inom nästan alla huvudnäringsgrenar, i synnerhet i februari. Inom privata hälsovårds- och socialtjänster (11 %) samt inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (7,2 %) var ökningen nästan på samma nivå som året innan. Inom övriga näringsgrenar avtog ökningen klart från året innan. I februari minskade lönesumman inom industrin med närmare 10 procent och inom byggverksamhet med nästan 7 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2008-2/2009 och 12/2007-2/2008, % (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i lönesummaindex fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Lönesummaindexen finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Lönesummaindex, februari 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/02/ktps_2009_02_2009-04-14_tie_001_sv.html