Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2009

Ökningen av lönesumman avtog till 1,8 procent under januari-mars

Korrigerad 14.5.2009 kl. 10.30. Siffrorna i figuren Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 1-3/2009 och 1-3/2008, % (TOL 2008) beskrev tidigare det föregående kvartalet.

Under januari-mars var hela ekonomins lönesumma 1,8 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog från januari-mars ifjol, då förändringen av lönesumman var 8,1 procent från året innan. I mars sjönk lönesumman för hela ekonomin med 0,8 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av lönesumman blev långsammare inom nästan alla huvudnäringsgrenar under första kvartalet. Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (7,8 %) och den offentliga sektorn (7,5 %) ökade lönesumman något gynnsammare än året innan. Lönesumman minskade åter inom industrin (6,1 %), finansiell verksamhet (2,9 %) och byggverksamheten (0,3 %). Inom handeln och övriga tjänster avtog ökningen klart från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 1-3/2009 och 1-3/2008, % (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL2008-sidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Lönesummaindexet finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Lönesummaindex, mars 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/03/ktps_2009_03_2009-05-14_tie_001_sv.html