Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2009

Lönesumman sjönk med 0,4 procent under maj-juli

Under maj-juli var hela ekonomins lönesumma 0,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Enbart i juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,9 procent. Under maj-juli i fjol ökade lönesumman med 7,5 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av lönesumman blev långsammare eller lönesumman minskade inom alla huvudnäringsgrenar under maj-juli. Minskningen av lönesumman inom industrin (-7,3 %) och byggverksamhet (-4,4 %) bromsade kraftigast utvecklingen av hela ekonomins lönesumma. Också handeln och övriga tjänster visade en minskning, medan lönesumman inom finansiell verksamhet var något större än året innan. Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster och privata hälsovårds- och socialtjänster uppnådde man nästan samma tillväxtsiffror som året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5-7/2009 och 5-7/2008, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, juli 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/07/ktps_2009_07_2009-09-14_tie_001_sv.html