Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2009

Lönesumman sjönk med 1,1 procent under juli-september

Under juli-september var hela ekonomins lönesumma 1,1 procent mindre än under motsvarande period året innan. Enbart i september sjönk lönesumman för hela ekonomin med 0,9 procent. Under juli-september i fjol ökade lönesumman med 6,8 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av lönesumman blev långsammare eller lönesumman minskade inom alla huvudnäringsgrenar under juli-september. Minskningen av lönesumman inom industrin (-8,8 %) och byggverksamhet (-2,7 %) bromsade kraftigast utvecklingen av hela ekonomins lönesumma. Också handeln och övriga tjänster visade en minskning, medan lönesumman inom finansiell verksamhet ökade något jämfört med året innan. Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster och inom privata hälsovårds- och socialtjänster avtog ökningen av lönesumman något från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 7-9/2009 och 7-9/2008, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 7-9/2009 och 7-9/2008, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/09/ktps_2009_09_2009-11-16_tie_001_sv.html