Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % * Kumulativ årsförändring, % * Den senaste månadens årsförändring, % *
11/08-01/09 02-04/2009 05-07/2009 08-10/2009 01-10/2009 10/2009
Hela ekonomin (A-X) 3,5 -0,7 -0,7 -2,5 -0,7 -2,6
Industri (BCDE) 1,4 -8,5 -7,6 -11,7 -8,1 -11,8
Byggverksamhet (F) 3,1 -3,5 -5,2 -7,3 -4,4 -7,2
Handel (G) 3,9 -0,4 -1,6 -2,1 -0,9 -2,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,7 0,8 -0,4 -1,9 0,0 -2,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,7 -5,1 0,0 1,0 -1,1 -1,4
Offentlig sektor (OPQ) 2,8 4,0 4,3 3,2 4,0 4,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 6,3 8,5 7,1 7,6 7,7 7,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 10,3 8,9 9,5 8,9 9,3 8,4
* I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2009, Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/10/ktps_2009_10_2009-12-14_tau_001_sv.html