Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2010

Lönesumman sjönk med 2 procent under september-november

Under september-november var hela ekonomins lönesumma 2 procent mindre än under motsvarande period året innan. Enbart i november sjönk lönesumman för hela ekonomin med 2,4 procent. Under september-november året innan ökade lönesumman med 6,7 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av lönesumman blev långsammare eller lönesumman minskade inom alla huvudnäringsgrenar under september-november. Minskningen av lönesumman inom industrin (-10,5 %) och byggverksamhet (-5,3 %) bromsade kraftigast utvecklingen av hela ekonomins lönesumma. Lönesumman minskade också inom handeln (-2,2 %), övriga tjänster (-1,8 %) och finansiell verksamhet (-0,2 %). Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster och inom privata hälsovårds- och socialtjänster avtog ökningen av lönesumman något från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2009 och 9-11/2008, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2009 och 9-11/2008, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/11/ktps_2009_11_2010-01-14_tie_001_sv.html