Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2009 10-12/2009 01-03/2010 04-06/2010 01-06/2010 06/2010
Hela ekonomin (A-X) -1,6 -2,3 -1,1 1,8 0,4 2,8
Industri (BCDE) -9,2 -10,0 -7,1 -2,3 -4,6 -1,9
Byggverksamhet (F) -3,6 -4,7 -4,7 0,9 -1,7 1,5
Handel (G) -2,1 -3,2 -1,6 1,1 -0,2 1,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -1,3 -2,5 -0,9 2,1 0,7 5,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,9 -1,7 -2,6 3,4 0,6 3,4
Offentlig sektor (OPQ) 3,1 3,5 3,7 4,0 3,9 3,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 7,6 6,9 3,4 5,2 4,3 4,8
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 8,8 7,0 5,1 5,6 5,4 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/06/ktps_2010_06_2010-08-16_tau_001_sv.html