Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2010

Lönesumman ökade med 2,5 procent under maj-juli

Hela ekonomins lönesumma var under maj-juli 2,5 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,3 procent. Under maj-juli för ett år sedan sjönk lönesumman med 0,9 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5-7/2010 och 5-7/2009, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5-7/2010 och 5-7/2009, % (TOL 2008)

Under maj-juli ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med en procent från året innan. Ökningen var måttlig inom finansiell verksamhet (3 %), övriga tjänster (2,9 %), byggverksamhet (2,3 %) samt inom handel (1,6 %).Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster och inom privata hälsovårds- och socialtjänster avtog ökningen av lönesumman från året innan.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/07/ktps_2010_07_2010-09-15_tie_001_sv.html