Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2009 12/2009-02/10 03-05/2010 06-08/2010 01-08/2010 08/2010
Hela ekonomin (A-X) -2,6 -2,0 1,4 3,1 1,1 3,8
Industri (BCDE) -10,8 -9,5 -1,2 0,3 -3,1 2,0
Byggverksamhet (F) -6,4 -4,6 -0,1 3,4 -0,4 6,1
Handel (G) -3,1 -2,4 0,3 2,2 0,4 3,3
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -2,5 -1,7 0,4 3,6 1,1 4,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -0,7 -2,3 1,3 3,2 1,0 2,7
Offentlig sektor (OPQ) 3,4 3,0 4,3 3,9 3,8 4,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 7,0 4,5 4,8 5,3 4,7 6,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 7,7 5,7 5,7 6,5 5,9 6,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/08/ktps_2010_08_2010-10-15_tau_001_sv.html