Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2010 05-07/2010 08-10/2010 11/2010-01/2011 01/2011
Hela ekonomin (A-X) 0,7 2,1 3,2 5,0 5,9
Industri (BCDE) -2,9 -1,1 1,9 4,2 4,9
Byggverksamhet (F) -1,2 0,9 5,9 10,3 14,1
Handel (G) -0,1 0,9 3,0 5,7 7,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 0,0 2,2 3,5 6,2 7,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,6 2,6 3,0 5,8 8,3
Offentlig sektor (OPQ) 4,1 3,9 3,0 2,6 2,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,4 4,3 4,0 3,9 3,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,8 6,0 4,5 5,4 6,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/01/ktps_2011_01_2011-03-11_tau_001_sv.html