Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2011 05-07/2011 08-10/2011 11/2011-01/2012 01/2012
Hela ekonomin (A-X) 4,7 5,3 4,7 5,2 7,6
Industri (BCDE) 5,4 5,0 2,9 3,9 5,8
Byggverksamhet (F) 6,8 7,2 7,3 9,7 13,0
Handel (G) 5,8 5,6 5,4 4,9 5,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,8 5,8 5,8 5,3 6,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 4,4 3,1 3,3 5,8 8,8
Offentlig sektor (OPQ) 2,0 4,2 3,5 4,0 7,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,4 4,9 2,7 2,2 3,3
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,5 7,3 7,3 7,7 10,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/01/ktps_2012_01_2012-03-12_tau_001_sv.html