Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2011 09-11/2011 12/2011-02/2012 03-05/2012 05/2012
Hela ekonomin (A-X) 4,9 4,2 5,1 4,4 3,8
Industri (BCDE) 4,3 2,5 3,8 1,7 2,1
Byggverksamhet (F) 7,0 7,1 8,9 7,8 7,5
Handel (G) 5,1 4,9 4,5 4,9 3,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,7 5,1 4,9 4,8 5,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,4 2,8 4,7 4,1 7,0
Offentlig sektor (OPQ) 3,8 3,3 5,0 4,0 1,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,3 2,7 2,4 3,8 2,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,4 7,4 9,1 9,4 9,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/05/ktps_2012_05_2012-07-11_tau_001_sv.html