Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2012

Lönesumman ökade med 4,8 procent under april–juni

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under april–juni 4,8 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 6,5 procent från året innan. Under april–juni för ett år sedan ökade lönesumman med 5,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4–6/2012 och 4–6/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4–6/2012 och 4–6/2011, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under april–juni i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (9,6 %) och privata hälsovårds- och socialtjänster (8,5 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen var 2,6 procent från jämförelsetidpunkten året innan.

Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren utan optioner. Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättning och löntagarnas inkomstnivå.

Engångsbelopp enligt ramavtalet ökar lönesumman i början av år 2012

I slutet av år 2011 ingick arbetsmarknadscentralorganisationerna ett ramavtal som omfattar mer än 90 procent av löntagarna. I ramavtalet ingår betalning av ett engångsbelopp på 150 euro till löntagarna i de branscher som omfattas av avtalet. Beloppet betalas i samband med den första lönebetalningen år 2012 eller i samband med den första lönebetalningen under en avtalsperiod som börjar senare. Inverkan av engångsbeloppet syns också i siffrorna för lönesummaindexen under de första månaderna år 2012.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/06/ktps_2012_06_2012-08-13_tie_001_sv.html