Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2011 11/2011-01/2012 02-04/2012 05-07/2012 07/2012
Hela ekonomin (A-X) 4,6 4,7 4,6 3,7 1,1
Industri (BCDE) 3,0 3,7 1,7 1,7 -4,9
Byggverksamhet (F) 7,3 8,4 7,8 7,2 -3,2
Handel (G) 5,2 4,3 5,1 4,1 3,5
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,8 4,7 4,5 4,9 3,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,1 5,0 2,4 4,6 3,9
Offentlig sektor (OPQ) 3,6 4,4 5,5 2,2 1,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,7 2,1 3,9 2,7 3,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,5 7,4 9,8 8,1 7,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/07/ktps_2012_07_2012-09-11_tau_001_sv.html