Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2011 01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 09/2012
Hela ekonomin (A-X) 3,4 5,5 4,5 2,3 0,8
Industri (BCDE) 1,9 2,9 3,8 -1,9 -5,0
Byggverksamhet (F) 4,9 11,5 8,4 2,2 -2,2
Handel (G) 4,1 4,5 4,8 3,7 3,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,3 5,2 4,6 3,8 2,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,3 3,1 4,6 3,4 3,3
Offentlig sektor (OPQ) 2,6 6,5 3,3 2,2 1,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,0 3,8 2,4 2,0 1,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,0 10,3 7,7 6,8 6,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/09/ktps_2012_09_2012-11-12_tau_001_sv.html