Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2012

Lönesumman ökade med 3,1 procent under augusti-oktober jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti-oktober 3,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,6 procent från året innan. Under augusti-oktober för ett år sedan ökade lönesumman med 4,6 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8-10/2012 och 8-10/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8-10/2012 och 8-10/2011, % (TOL 2008)

Under augusti-oktober ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 0,5 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (7,4 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen var 1,4 procent från jämförelsetidpunkten året innan

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Lönesummaindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 13.3.2013.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/10/ktps_2012_10_2012-12-12_tie_001_sv.html