Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2013

Lönesumman ökade med 2,9 procent under september-november jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under september-november 2,9 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i november ökade lönesumman för hela ekonomin med 5,2 procent från året innan. Under september-november för ett år sedan ökade lönesumman med 4,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2012 och 9-11/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2012 och 9-11/2011, % (TOL 2008)

Under september-november ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman var på samma nivå som året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (7,5 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Lönesummaindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 13.3.2013.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/11/ktps_2012_11_2013-01-15_tie_001_sv.html