Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.4.2013

Lönesumman ökade med 0,9 procent under december-februari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under december-februari 0,9 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i februari ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,1 procent från året innan. Under december-februari för ett år sedan ökade lönesumman med 5,0 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2012-02/2013 och 12/2011-02/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2012-02/2013 och 12/2011-02/2012, % (TOL 2008)

Under december-februari ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 4,2 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (5,5 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/02/ktps_2013_02_2013-04-11_tie_001_sv.html