Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2013

Lönesumman ökade med 1,1 procent under januari-mars jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under januari-mars 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i mars ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,5 procent från året innan. Under januari-mars för ett år sedan ökade lönesumman med 5,5 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 1-3/2013 och 1-3/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 1-3/2013 och 1-3/2012, % (TOL 2008)

Utvecklingen av lönesumman var under januari-mars svagare än året innan inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+5,9 %). Svagast utvecklades lönesumman i industriföretag, som minskade med 2,2 procent från året innan.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/03/ktps_2013_03_2013-05-15_tie_001_sv.html