Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2012 09-11/2012 12/2012-02/2013 03-05/2013 05/2013
Hela ekonomin (A-X) 3,8 2,3 0,2 2,1 4,0
Industri (BCDE) 2,3 -0,3 -4,5 1,3 3,5
Byggverksamhet (F) 8,3 3,9 -1,4 6,2 12,9
Handel (G) 3,8 3,1 1,8 0,3 1,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,3 3,0 1,6 1,6 3,0
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,4 0,7 0,2 2,8 1,7
Offentlig sektor (OPQ) 3,1 2,5 0,9 1,8 2,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,4 1,8 1,2 -0,4 1,3
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,9 6,7 5,4 6,3 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/05/ktps_2013_05_2013-07-12_tau_001_sv.html