Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 06/2013
Hela ekonomin (A-X) 1,7 2,0 0,4 1,9 0,1
Industri (BCDE) -2,3 -1,0 -2,6 -1,0 -6,9
Byggverksamhet (F) 1,0 3,0 1,1 2,7 -4,8
Handel (G) 3,0 2,4 1,7 0,6 1,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 3,0 2,8 1,3 1,7 0,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,6 0,2 -2,4 5,4 2,4
Offentlig sektor (OPQ) 2,2 2,5 0,4 2,9 3,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1,8 1,8 -0,4 0,3 -0,8
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,3 6,3 4,7 6,3 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/06/ktps_2013_06_2013-08-12_tau_001_sv.html