Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2012-02/2013 03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 11/2013
Hela ekonomin (A-X) 0,1 1,6 0,6 1,5 1,3
Industri (BCDE) -4,5 1,3 -3,8 -1,8 -1,1
Byggverksamhet (F) -1,6 4,9 -0,6 3,0 2,6
Handel (G) 1,7 -0,3 1,6 1,4 1,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,4 1,0 1,1 1,7 1,4
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,2 2,5 1,3 0,5 -0,3
Offentlig sektor (OPQ) 1,1 1,9 2,1 1,8 1,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1,6 -0,3 0,0 0,0 -0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 4,7 4,8 4,6 5,5 5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/11/ktps_2013_11_2014-01-15_tau_001_sv.html