Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2014

Lönesumman ökade med 1,2 procent under oktober-december jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober-december 1,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i december ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,2 procent från året innan. Under oktober-december för ett år sedan ökade lönesumman med 2,0 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10-12/2013 och 10-12/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10-12/2013 och 10-12/2012, % (TOL 2008)

Under oktober-december ökade lönesumman inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (5,1 %). Lönesumman minskade åter inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (-0,1 %), finansiell verksamhet (-0,9 %) och industrin (-1,4 %).

Offentliggörandet av lönesummaindexen kompletteras med uppgifter om lönesummor för den privata sektorn (Sektorindelningen 2012: 11102-3) fr.o.m. uppgifterna för januari 2014. Uppgifterna publiceras för första gången 14.3.2014.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.02.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/12/ktps_2013_12_2014-02-11_tie_001_sv.html