Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 11/2013-01/2014 01/2014
Hela ekonomin (A-X) 0,9 1,3 1,1 1,8 3,3
Industri (BCDE) -0,6 -2,1 -2,4 0,3 3,0
Byggverksamhet (F) 1,9 1,6 2,5 4,4 9,8
Handel (G) 0,0 1,2 1,5 0,9 2,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 0,9 1,4 1,4 2,1 4,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,4 1,3 0,7 -1,6 -2,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn -0,4 0,5 -0,4 -0,1 0,2
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 4,5 4,6 5,1 5,2 6,4
Offentlig sektor (OPQ) 1,4 2,8 1,9 1,6 1,3
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 0,7 0,6 0,8 1,9 4,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/01/ktps_2014_01_2014-03-14_tau_001_sv.html