Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2014

Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under december-februari 1,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i februari ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,8 procent från året innan. Under december-februari för ett år sedan ökade lönesumman med 0,1 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2013-02/2014 och 12/2012-02/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2013-02/2014 och 12/2012-02/2013, % (TOL 2008)

Under december-februari ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av finansiell verksamhet (-1,7 %). Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (4,8 %) och byggverksamhet (4,7 %). Januari 2014 hade en fredag mer än januari året innan, vilket stärkte ökningen av lönesummorna inom flera näringsgrenar under december-februari.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Lönesumman ökade med 2,0 procent inom den privata sektorn under december-februari jämfört med året innan

Under december-februari var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 2,0 procent större än under motsvarande period året innan. Ökningen var något kraftigare än inom den offentliga sektorn och under december-februari ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 1,1 procent från året innan. Enbart i februari ökade lönesumman inom den privata sektorn med en procent och inom den offentliga sektorn med 0,1 procent från året innan. Under december–februari för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 1,1 procent och minskade inom den privata sektorn med 0,4 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 12/2013-02/2014 och 12/2012-02/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 12/2013-02/2014 och 12/2012-02/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/02/ktps_2014_02_2014-04-10_tie_001_sv.html