Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-03/2014 03/2014
Hela ekonomin (A-X) 1,2 1,2 1,0 0,7 -1,1
Industri (BCDE) -1,1 -2,0 -1,5 -1,6 -5,7
Byggverksamhet (F) 1,5 2,4 2,4 1,8 -3,9
Handel (G) 0,0 1,8 0,6 1,7 1,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,0 1,8 1,4 1,2 -0,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 5,2 0,2 -0,3 -1,5 -2,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,4 4,9 4,8 4,5 4,7
Offentlig sektor (OPQ) 2,6 1,9 1,4 0,3 -0,5
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 0,4 1,0 0,7 0,7 -2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/03/ktps_2014_03_2014-05-13_tau_001_sv.html