Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Lönesumman ökade med 0,2 procent under mars-maj jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 0,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,9 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman med 1,6 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03-05/2014 och 03-05/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03-05/2014 och 03-05/2013, % (TOL 2008)

Under mars-maj ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 1,8 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (3,6 %) och handel (1,6 %).

Lönesumman ökade med 0,4 procent inom den privata sektorn under mars-maj jämfört med året innan

Under mars-maj var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 0,4 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn minskade under den senaste tremånadersperioden med 0,7 procent från året innan. Enbart i maj ökade lönesumman inom den privata sektorn med 1,5 och minskade inom den offentliga sektorn med 0,5 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 1,8 procent och inom den privata sektorn med 1,7 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 03-05/2014 och 03-05/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 03-05/2014 och 03-05/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/05/ktps_2014_05_2014-07-11_tie_001_sv.html